Welkom bij Opvoeden is TOPSPORT

Je voelt je buitenspel gezet door je kind! Je kind gebruikt zijn macht! Toch?

Wanneer ouders ervaren dat ze hun rol als vader en/of moeder aan het verliezen zijn, het doel van opvoeden uit het oog zijn verloren, meer en meer de rol van scheidsrechter gaan aannemen, gele en rode kaarten worden uitgedeeld om hun kind op zijn/haar onacceptabel en/of ongewenst gedrag terug te fluiten, zij op een gegeven moment met lede ogen toekijken hoe ze uiteindelijk de strijd met hun kind aan het opgeven zijn en toegeven om de vrede in huis te bewaren. Ouders voelen zich buitenspel gezet in de opvoeding van hun dierbaarste, waardoor zij niet meer kunnen meedoen aan het ontwikkelingsproces van hun talentvolle kind. De energie is OP!

Herkent u dit? En wat nu?

Met persoonlijke begeleiding help ik ouders en kinderen om de onderlinge relatie weer te herstellen.


Als zingevingsmentor hanteer ik o.a. de effectieve methode Verbindend Gezag®. Opvoeden vanuit een positieve basishouding zonder macht met een sterk voelbaar aanwezig 'WIJ' gevoel! Terug naar gezag, de kern van ouderschap!