Opvoeden is TOPSPORT


"Het gras is écht niet groener bij de buren!"

Buitenspel gezet worden door je eigen kind

Wanneer ouders ervaren dat ze hun rol als vader en/of moeder aan het verliezen zijn, het doel van opvoeden uit het oog zijn verloren, meer en meer de rol van scheidsrechter gaan aannemen, gele en rode kaarten worden uitgedeeld om hun kind op zijn/haar onacceptabel en/of ongewenst gedrag terug te fluiten, zij op een gegeven moment met lede ogen toekijken hoe ze uiteindelijk de strijd met hun kind aan het opgeven zijn en toegeven om de vrede in huis te bewaren. Ouders voelen zich buitenspel gezet in de opvoeding van hun dierbaarste, waardoor zij niet meer kunnen meedoen aan het ontwikkelingsproces van hun talentvolle kind. De energie is OP!

Herkent u dit? En wat nu?

Ouder - kind mentorbegeleiding

Met de 'TOPSPORT' houding kun je de relatie met je kind herstellen. Het is een bewezen effectieve methode om terug te keren naar ouderlijk gezag. Je creëert rust en geduld, je wordt standvastig en vergroot je uithoudingsvermogen. Je bepaalt je eigen grenzen, bevlogen door een dosis gezonde mindset, onvoorwaardelijke liefde en wilskracht. Hoe dan?

Verander je tactiek

Om van tactiek te kunnen veranderen zal je eerst hoofdtrainer van je gezin moeten worden. Wat heb je nodig om een sterk team te maken? Hoe creëer je een veilige en vertrouwde omgeving? Welke oefenstof reik je je spelers aan, zodat ze de vaardigheden beheersen om te kunnen accelereren? Hoe herken je de individuele talenten? Welke basishouding heeft een speler nodig om hem/haar op te stellen voor de wedstrijd? Wat doe je, als een speler te laat op de training komt of geen inzet toont? En wat zorgt ervoor dat hij/zij deze negatieve houding toont? Waar ligt jouw grens?

Methode 'Opvoeden is TOPSPORT'

Als ouder heb je dagelijks te maken met (ernstig) probleem gedrag van je kind / puber. Denk daarbij aan bijvoorbeeld schoolverzuim, ‘foute’ vrienden, afspraken/huisregels niet nakomen, veelvuldig alcohol- en/of drugsgebruik, agressie. Er zijn ouders die pleiten voor een zogenaamde harde aanpak bij dit gedrag: straffen, dreigen en soms slaan. Het risico dat het escaleert en dus uit de hand loopt is groot. Andere ouders geven toe in de hoop dat het de vrede zal herstellen. Tevergeefs, je kind zal het beleven als beloning voor het gedrag. Je kunt je in dergelijke situaties onmachtig voelen, zeker als je niet op één lijn zit. De methode geeft concrete instructies hoe je kunt reageren op het ongewenste gedrag van je kind. Van scheidsrechter naar hoofdtrainer!

Praktische aanpak, TOPSPORT basishouding aanwezig

Het verschil met andere methodieken is dat deze effectieve methode gericht is op het doen. De methode reikt jou praktische handvatten aan: Wat kan je doen, zodat je niet altijd toegeeft of in conflictsituaties belandt? Met name bij jongeren die moeite hebben met grenzen is deze methode zeer bruikbaar. Je verandert hun sportieve basishouding. Je blijft rustig, je bent standvastig, duidelijk, geduldig en je blijft liefdevol in verbinding met je kind en je wordt gesterkt door het sociaal netwerk. Je vergroot je speelveld! Je kind leert eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedachten, gevoelens en reacties. Je maakt hem 'aanvoerder' van zijn eigen leven!

Controle over jezelf is haalbaar, controle over de ander is een illusie.

Bij elke begeleiding komen vragen aan bod die raakvlakken hebben met jullie situatie en wensen.

Hoe maak jij nu écht contact met je kind? Wat vind je nu daadwerkelijk belangrijk in je gezin?

Wat zijn ieders denkwijzen? Wat is jouw mindset? En hoe blokkeren of versterken die elkaar?

Hoe communiceer je effectief, zowel met je kind(eren) en/of partner?

Wat weet je van het sociale netwerk van je kind?

De diepgang en het abstracte maken we zichtbaar en tastbaar. Concrete handvatten!

Eigen verantwoordelijkheid nemen: de regie pakken, standvastig zijn en duidelijk eigen grenzen stellen. Om hier vervolgens als gezin van te groeien.

Een 'Wij' creëren met je partner, familie, vrienden, school etc. Ieders capaciteiten en kwaliteiten waarderen en zien als een aanvulling op je eigen rol als ouder. De schaamte voorbij!